Y Buddion

Yn ychwanegol at y budd aruthrol o wneud gwahaniaeth i fywyd plentyn a pherson ifanc yng Nghaerdydd, mae nifer o resymau eraill pam mai maethu gyda ni yw’r dewis gorau:

  • Incwm wythnosol cystadleuol i’ch helpu i dalu’r costau hanfodol o edrych ar ôl plentyn/person ifanc – sy’n dibynnu ar oedran y plentyn/ person ifanc yr ydych yn ei faethu.
  • Nid yw’r incwm hwn yn cael ei drethu.
  • Mae modd gwneud taliadau cadw mewn rhai amgylchiadau.
  • Rhaid i chi fod yn gymwys i dderbyn cymhellion fel mynediad at gynllun gostyngiadau gan ein partneriaid swyddogol.
  • Byddwch yn derbyn cymorth a hyfforddiant gwych, gan gynnwys mentora.

 

Yng Nghaerdydd, rydym yn talu ffi ychwanegol o hyd at £175.83 y plentyn yn ogystal â chynhaliaeth y plentyn. Telir hyn i ofalwyr â phrofiad o faethu, sydd wedi cwblhau hyfforddiant sylweddol. Rydym bob tro’n hapus i siarad am eich profiad perthnasol a rhoi eich profiadau a’ch sgiliau yn ein system wobrwyo.

Os nad oes gennych blentyn yn eich gofal, byddwn yn talu tâl cadw i ofalwyr Band 2 a Band 3 am hyd at 6 wythnos.

BandTâl cadw wythnosol
2£64.86
3£175.83

Nodwch: er nad yw taliadau cadw fel arfer yn cael eu talu i ofalwyr Band 1, bydd angen rhoi’r taliadau hyn iddynt dan rai amgylchiadau.

Yn ogystal â’ch taliadau wythnosol byddwch yn cael lwfansau ar gyfer:

  • gwyliau,
  • pen-blwyddi, a
  • gwyliau crefyddol fel y Nadolig.

Unwaith eto, mae’r swm o arian y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar oedran y plentyn. Byddwn yn rhoi lwfans dillad cychwynnol i chi ar gyfer y plentyn ynghyd â thaliadau ychwanegol pan fyddwch yn gwario arian sylweddol o ganlyniad i faethu, er enghraifft, rhai costau teithio.

Oedran y plentynPenblwyddGŵyl GrefyddolGwyliau
0 – 4£166£166£332
5 – 10£151£151£302
11 – 15£181.81£181.81£363.62
16+£221.13£221.13£442.26

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd