Straeon maethu

Pan ddaw hi’n fater o faethu mae un ymadrodd rydym yn credu ynddo’n gyfangwbl – Mae angen pentref cyfan i fagu plentyn. Yn achos plant mwyaf agored i niwed Caerdydd, mae’n cymryd Prifddinas. Gan gyfuno sgiliau ein gofalwyr maeth a chymorth parhaol Cyngor Caerdydd, byddwn yn cydweithio i gynnig y cartrefi cariadus, yr amgylcheddau cefnogol a’r gofal sydd eu hangen i sicrhau bod plant Caerdydd yn cael eu magu’n dda, heb galedi ac yn parhau i godi eu disgwyliadau eu hunain ar gyfer eu bywydau eu hunain, nawr ac yn ystod eu bywydau fel oedolyn.

Dyma sawl stori a mewnwelediad gan ddetholiad o Ofalwyr Maeth gwerthfawr Caerdydd ar hyn o bryd.

Byddem wrth ein bodd pe gallech rannu eich straeon, eich profiadau a’ch cyngor ymhlith ein cymuned o ofalwyr ac aelodau’r cyhoedd

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd