Cefnogaeth i chi

Cymorth wedi’i bersonoli

Un o brif resymau pobl dros faethu’n uniongyrchol trwy Gyngor Caerdydd yw’r cymorth parhaol rydym yn ei gynnig. Yn ddiweddar gofynnon ni i’n Gofalwyr Maeth sut gallwn ni wella ac rydym yn falch o gynnig pecyn cymorth mwy a gwell fyth.

Mae hyn yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i:

  • Gymorth 24/7
  • Grwpiau cymorth gan gynnwys grŵp Gofalwyr Gwrywaidd
  • Eich gweithiwr cymorth eich hun
  • Cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol

  • Rhaglenni datblygu a hyfforddiant personol. Fel rhan o’r cynlluniau datblygu hyn, byddwch yn cael cyfle i ymgymryd â Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCCh), Diploma City & Guilds lefel tri mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc).

  • Aelodaeth lawn o’r Rhwydwaith Maethu
  • Cyrsiau hyfforddiant mewnol ar feysydd megis llesiant, sylweddau a chyffuriau, pobl ifanc yn eu harddegau, aros yn ddiogel ar-lein a mwy.
  • Rydym wrthi’n creu cynllun mentora cyfoedion

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd