Ein gofalwyr maeth

Cymorth i chi

Rydym y cynnig cefnogaeth a chyfleoedd hyfforddi gwych er mwyn sicrhau eich bod wedi’ch paratoi’n llwyr ac yn hyderus yn eich rôl.

Digwyddiadau i ofalwyr

Cewch wybod am ddigwyddiadau i’n gofalwyr gyfarfod, rhannu profiadau a chymdeithasu.

Newyddion a Chyhoeddiadau

Cewch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf.

Rhannwch ddigwyddiad

Oes gennych ddigwyddiad yr hoffech chi ei rannu gyda’r gymuned? Cyflwynwch eich digwyddiad i ni a byddwn yn ei gyhoeddi yma ac yn ein cylchlythyr.
Rhannwch ddigwyddiad

Rhannu Gwybodaeth

Oes gennych chi wybodaeth i’w rhannu? Gall eich profiadau a chyngor fod o gymorth i ofalwyr eraill a darpar ofalwyr sy’n ymweld â’r safle hon.
Rhannu Gwybodaeth

Gwobrau a buddion

Trwy faethu gyda ni gallwch fanteisio ar amrywiaeth o wobrau a buddion. Yn ogystal cadwch olwg ar ostyngiadau a chynigion gan fusnesau lleol.
Gwobrau a buddion

Asiantaethau ac adnoddau defnyddiol

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd