Cynllun Llety â Chymorth

Nid yw llawer o bobl ifanc sy’n gadael gofal yn barod i fyw’n annibynnol.

Mae Llety â Chymorth yn eu helpu i lenwi’r bwlch drwy gynnig ystafell mewn cartref i bobl ifanc, a thrwy eu helpu i ddatblygu sgiliau i fyw’n annibynnol e.e.:

  • Cyllidebu
  • Delio â’r golch
  • Sgiliau coginio
  • Gwneud cais am swyddi a chwblhau ffurflenni
  • Datblygu arferion cadarnhaol

 

Pwy all fod yn Ddarparwr Llety â Chymorth?

Gall unrhyw un dros 21 oed sydd ag ystafell sbâr a diddordeb mewn helpu pobl ifanc wneud cais i gynnig llety â chymorth.

Nid yw gwaith llawn amser yn rhwystr i fod yn rhan o’r cynllun.

Ni fydd eich statws priodasol, eich cyfeiriadedd rhywiol na’ch cefndir diwylliannol yn effeithio ar eich cais.

Pa gefnogaeth gewch chi?

  • Cewch gymorth llawn gan y Tîm Llety â Chymorth.
  • Cewch hyfforddiant i sicrhau eich bod wedi’ch paratoi’n llawn i allu cynorthwyo person ifanc.
  • Cewch gymorth ac arweiniad gan y tîm tra bydd y person ifanc yn aros gyda chi.
  • Cewch daliad o £170 i gydnabod y cymorth a’r gofal a roddwch i’r bobl ifanc sy’n byw gyda chi.

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech gael gwybod mwy am y cynllun, gallwch gysylltu â’n tîm cyfeillgar a fydd yn fwy na hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych:

Ffôn: 029 2087 1168

Enw *

Cyfenw *

Eich e-bost *

Ffôn

Cyfeiriad

Eich neges

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd