Rona and Val – Chwiorydd Cefnogol

supportive_sistersChwiorydd CefnogolMae Rona a Val yn Chwiorydd sydd hefyd yn Ddarparwyr Llety â Chymorth, yn cynnig ystafell a chymorth i bobl ifanc 16 – 18 oed sy’n gadael gofal neu sy’n ddigartref.

Mae Rona wedi bod yn rhan o’r cynllun ers 14 o flynyddoedd:

“Yn bendant bu dyddiadau da a dyddiau gwael”, meddai hi gan chwerthin.

“Rwyf wedi cael rhai cenau hoffus ond mae’n rhaid i chi roi cyfle iddyn nhw oherwydd bod pawb yn gwneud camgymeriadau ac mae rhai ohonyn nhw wedi cael amser caled cyn iddyn nhw ddod atom ni.

“Mae’n rhywbeth boddhaus gweld y newid ynddynt wrth i chi eu helpu – dyna sy’n ei wneud yn werth chweil. Rwyf hyd yn oed wedi bod i briodas un o’r bobl ifanc a arhosodd gyda mi.”

Mae Val yn cytuno:

“Cwrddais i â’r bobl ifanc yn ei chartref a meddyliais “Gallaf eu helpu”.

“Ar y dechrau, ro’n i’n delio gydag argyfyngau ac roedd yn torri fy nghalon i weld pobl ifanc nad oedd ganddyn nhw unman i fynd ac wedyn yn eu gweld yn symud ymlaen at bethau gwell.

“Erbyn hyn, mae gennyf leoliadau tymor hirach ac er fy mod yn gweithio’n llawn amser, mae’n gweithio’n dda.

“Mae cymaint o bethau positif ynglŷn â bod â phobl ifanc yn eich cartref, mae’n deimlad hyfryd pan fydd pethau’n mynd yn dda iddyn nhw ac rydych yn teimlo mor drist drostyn nhw pan fydd pethau’n mynd o chwith.

“Mae ar bawb angen rhywun i’w cefnogi ac nid yw’r bobl ifanc hyn yn cael hynny bob amser felly mae’n teimlo’n dda iawn i allu helpu.”

Os ydych chi’n meddwl gallwch chi wneud gwahaniaeth, cysylltwch â’n cydweithwyr yn Llety â Chymorth ar 029 2087 3797, neu e-bostiwch: cyngorimewniwaith@caerdydd.gov.uk

Mae darparwyr yn derbyn hyfforddiant llawn a chydnabyddiaeth ariannol.

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd