Cefnogaeth i chi

Rydym yn cynnig cymorth a chyfleoedd hyfforddiant gwych i sicrhau eich bod yn gwbl barod a hyderus yn eich rôl newydd.

Byddwch yn mynychu nifer o gyrsiau hyfforddi sydd wedi’u cynllunio i’ch helpu i ddelio â’r heriau o fod yn ofalwr maeth.

Byddwch yn cael eich cynllun datblygu personol eich hun a fydd yn rhestru eich sgiliau, ac a fydd hefyd yn tynnu sylw at yr hyfforddiant a fyddai o fudd i chi. Byddwch hefyd yn cael mentor personol a fydd yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd.

Fel rhan o’r cynlluniau datblygu hyn, byddwch yn cael cyfle i ymgymryd â Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCCh), Diploma City & Guilds lefel tri mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc). Byddwch hefyd yn derbyn:

  • Cyfleoedd hyfforddiant parhaus.
  • Cynllun mentora ardderchog.
  • Aelodaeth o’r Rhwydwaith Maethu.
  • Gweithgareddau a digwyddiadau blynyddol.
  • Cefnogaeth reolaidd gan eich gweithiwr cymdeithasol penodedig.
  • Cefnogaeth gwaith cymdeithasol tu allan i oriau.
  • Cyfarfodydd grŵp cymorth rheolaidd.

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd