Amdanom ni

Fel Awdurdod Lleol, rydym yn gyfrifol am y plant sy’n derbyn gofal. Mae gan y Cyngor ei Dîm Maethu ei hun ond fel cymaint o awdurdodau lleol eraill yng Nghymru, does dim digon o ofalwyr maeth i ddiwallu anghenion pob plentyn sydd angen cartref maeth.

Rydym yn ceisio lleoli plant gydag unigolion sydd wedi’u cofrestru gyda ni ond os na allwn ddod o hyd i ofalwr priodol i blentyn ar y Gofrestr Maethu bydd yn rhaid i ni chwilio am leoliadau ag asiantaethau maethu annibynnol.

Drwy gofrestru gyda ni fydd gennych fwy o siawns o faethu plentyn o Gaerdydd, a phlentyn sy’n eich siwtio chi â’ch teulu. Rydym yn gwneud pob ymdrech i gadw plant yn agos at eu teuluoedd a’u cymunedau lle y bo’n bosibl.

 

Lawrlwythwch Adroddiad 2016 AGGCC ar Wasanaeth Maethu Caerdydd

Gallwch helpu i wneud gwahaniaeth!

 

Derbyniodd Caerdydd bleidlais fel un o’r dinasoedd gorau i fyw yn y DU, ac rydym am i bob plentyn yn y ddinas elwa ar y manteision o fyw mewn prifddinas fywiog o’r fath, a gallech ein helpu i gyflawni hyn.

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd