• fod yn awyddus i roi cartref i blentyn neu berson ifanc
  • meddu ar y gallu i uniaethu â phlant a deall eu hanghenion
  • gallu gweithio fel aelod o dîm gyda theuluoedd y plant a’u gweithwyr proffesiynol
  • fod yn rhesymol iach a heini
  • fod â digon o amser, egni a synnwyr digrifwch
  • fod yn amyneddgar a chynnig sefydlogrwydd a dealltwriaeth
  • fod ag ystafell wely sbâr (neu sawl un)
  • fod yn byw yng Nghaerdydd (neu o fewn 20 milltir o’r ffin)